Obec Angern an der March hlasovala proti výstavbe plánovaného mostu cez Moravu

Výrazným výsledkom hlasovalo obyvateľstvo Angernu proti plánovanému mostu cez rieku Moravu. Aj 30 rokov po páde železnej opony nespojí Weinviertel a susedný región Slovenska žiadny pevný cestný hraničný priechod.-

 

Interaktívna dostupnosť infraštruktúry – to dokáže región!

Kľúčový projekt regiónu Južný Weinviertel poskytuje v rámci projektu ERRAM SKAT zobrazenie dostupnosti zariadení a služieb v tomto maloregióne. Záujemci sa tu môžu informovať na zariadenia dennej potreby, ktoré sú dostupné do 15 minút chôdze alebo na bicykli. Cieľom je znázornenie základnej infraštruktúry a posilnenie centier obcí.

 

Okrúhly stôl „Hospodárstvo a obec“

Okrúhle stoly sú už tradične správnym miestom pre diskutovanie o problémoch, analýzu, hľadanie riešení. Téma miestnych podnikov a lokálnych podmienok pre ich podnikanie je v oblasti Záhoria, kde ešte pred 10 rokmi vyše 70% aktívne pracujúceho obyvateľstva dochádzalo za prácou mimo okres Malacky (do Bratislavy), výsostne aktuálna.

 

Školenie „Právna úprava poistného od 1.7.2014, zdravotné a sociálne poistenie zamestnancov počas výkonu práce v štátoch EÚ“

Školiaci program pre malé a stredné podniky v rámci projektu ERRAM SK-AT pokračoval témou výsostne aktuálnou. Neustále sa prehlbujúce ekonomické väzby v prihraničnom regióne Slovenska a Rakúska prinášajú i zmeny v legislatíve v oblasti zamestnávania sa v iných členských štátoch EÚ. A práve v tejto oblasti sa mohli lepšie zorientovať účastníci nášho školenia, ktoré sa stretlo s ozaj veľkým ohlasom.

 

ERRAM SK-AT na veľtrhu CONECO Racioenergia

Projekt ERRAM SK-AT s jeho prvými výsledkami, nástrojom ERRAM, bol prezentovaný i na najväčšom výstavnom podujatí v Slovenskej republike, na veľtrhu CONECO Racioenergia. Brány medzinárodného veľtrhu s 500 vystavovateľmi každoročne privítajú skoro 100.000 návštevníkov. Bohatý sprievodný program s prezentáciami, prednáškami a rôznymi sprievodnými akciami zaručoval vysokú atraktivitu do posledného dňa veľtrhu.

 

Exkurzia „Komplex zelených budov Ekonomickej univerzity vo Viedni“

Prvá zo série exkurzií organizovaných v rámci projektu ERRAM SK-AT priviedla zástupcov samospráv zo Senice, Skalice a Malaciek iba na skok od Bratislavy do blízkej Viedne. Objektom exkurzie bol komplex zelených budov Ekonomickej univerzity vo Viedni, ktorý bol skolaudovaný v roku 2013. Sprievodcom na exkurzii bol pracovník spoločnosti, ktorá súbor budov realizovala.

 

Impulzné videofilmy „Záhorie – možnosti a perspektívy“

6 mesiacov trvajúce prípravné a realizačné práce na impulzných videofilmoch priniesli svoje „ovocie“. Výsledkom sú firmy s rozdielnou minutážou 7, 3 a 1 minútu umožňujúce tak prezentáciu regiónu na rozdielnych fórach a médiach. Posúďte sami umelecké stvárnenie a profesionalitu tvorcov.

Video ERRAM Záhorie (1-minúta)

Video ERRAM Záhorie (3-minúty)

Video ERRAM Záhorie (7-minút)

 

Prezentácia prvých výsledkov dňa 25.11.2013 v St. Pölten

Prvé výsledky cezhraničného porovnávania lokalít boli prezentované v rámci konferencie ,,ERRAM Cross Border“ dňa 25. novembra 2013 v St. Pölten spoločne s projektmi ERRAM CZAT, ERRAM SKAT a ERRAM HUAT.

 

Regionálne hospodárske dni Wirtschaftstage v Spannbergu boli plným úspechom

Prezentácia regionality hospodárskych dní Wirtschaftstage Spannberg v dňoch 24. a 25. augusta 2013 bola úlohou komunikačnej koncepcie, ktorú realizoval región južný Weinviertel v rámci projektu ERRAM SKAT. To sa podarilo novým heslom „Messe.Treffpunkt.Region“ a novým spracovaním marketingovej línie.

 

Školenie „Minimum o duševnom vlastníctve – Dobré treba chrániť!“

Prvé zo série školení zo vzdelávacieho programu pre malých a stredných podnikateľov sa uskutočnilo 30.9.2013 v priestoroch Inkubátora Malacky. Školenia zo špecifickej oblasti duševného vlastníctva sú z našich skúseností poslucháčmi neprávom vnímané ako abstraktné, pre nich nepotrebné, a teda i menej atraktívne, ako školenia na legislatívne témy vychádzajúce z konkrétnych dikcií zákonov.

 

„ERRAM cezhranične“ – informatívny a pracovný

Úvodné podujatie ERRAM Cross Border sa uskutočnilo v Dolnorakúskom St. Pölten 29. 11. 2012.

 

KICK-OFF ERRAM cross border 29. 11. 2012 St. Pölten

Identifikácia, zabezpečenie a rozvoj vhodných lokalít prispieva značnou mierou k regionálnej konkurencieschopnosti. Pomery dostupnosti nadobúdajú v tejto súvislosti veľký význam, pretože dostupnosť sociálnych zariadení a hospodárskych inštitúcií ako aj pracovných síl je dôležitým faktorom pri rozhodovaní o lokalitách. v Dolnom Rakúsku sa za účelom hodnotenia kvality lokality využíva model ERRAM (Model rastrovej analýzy dostupnosti územia). Doteraz boli do modelu dosadzované údaje z Rakúska. z dôvodu pribúdania cezhraničných prepojení vznikla potreba tento model rozšíriť.